.

Från Carl XV bro mot Willan. Vykortet postat december 1901.

Willan med en fasad jag inte sett tidigare. Måste vara före en ombyggnad.

Vykort startsida