.

Flygfoto skickat 1953.

I förgrunden syns Pyttebron - ännu med räls - pch längre bort skymtar Rönnevik.

Vykort startsida