.

Nybrogatan från Stadsparken mot Nybron.

På huset till vänster står "Axel Lundblad" uppe på väggen. Över dörren på hörnan något som slutar "...gren". Nästa hus (rivet idag) har en skylt med "Benzin här".

Till höger en kemikalieaffär med "Benzin, Färger, Tapeter". På balkongen en bit ner står "Damfri... Hårarb...". Längre ner ligger "Rekordbiografen".

Vykort startsida