.

Järnvägsstationen österifrån - poststämplat 1918.