.

Flygfoto från väster - kortet daterat 1948

Ner till höger på kortet ligger Tingstorget. Här syns också de gamla - idag försvunna - innergårdarna på västra delen av Storgatan.

Vykort startsida