.

Ernst Paulson herrekipering & cigarraffär

Det är faktiskt samma hus som står kvar än idag, fast påbyggd med en ny våning och ombyggd bortom igenkännbarhet...

Vykort startsida