.

Flygfoto över staden med Stortorget från sydväst - 1956 (står det på kortet).

Torghandel pågår och det är gott om parkerade bilar.

Vykort startsida